Oligotherapie

 

Oligotherapie: sporenelementen versus lichaamsfuncties 

 

Oligo betekent klein. De oligo-elementen zijn mineralen die slechts in zeer kleine hoeveelheid in het lichaam voorkomen. Vandaar dat ze ook wel sporenelementen worden genoemd. Het totaal aan nuttige oligo-elementen, aanwezig in een volgroeid lichaam, past op één theelepeltje. In tegenstelling tot vetten, eiwitten en koolhydraten (die zorgen voor opbouw en energievoorziening van het lichaam) ligt de rol van sporenelementen in de sturing van lichaamsfuncties. Aanvulling van de ontbrekende sporenelementen biedt de mogelijkheid om verstoorde lichaamsfuncties positief te beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de therapeutische toepassing van sporenelementen: de basis voor de functionele oligotherapie.

 

De Oligotherapie werd door de Franse arts, Jacques Ménétrier midden jaren dertig ontwikkelt. Dokter Ménétrier, zelf als therapeut werkzaam, kende de therapeutische betekenis van sporenelementen en mineralen voor de harmonische processen van de lichaamsfuncties. Hij stelde vast, dat veel ziekten op een storing in de huishouding van oligo-elementen berusten. Oligo-elementen heffen consequent onevenwichtigheden op en reguleren stofwisselingsprocessen op celniveau. Door dit steuntje in de rug kan het lichaam de benodigde sporenelementen beter opnemen. De zogenoemde Oligo’s werken als een regulator, die de verdeling van de voedingsstoffen verbetert en de uitscheiding van toxinen (gifstoffen) forceert. Het oligoconcept stemt overeen met de kennis van de moderne geneeskunde en is eenvoudig te gebruiken door de brede therapeutische inzetbaarheid. Bovendien is oligotherapie is gemakkelijk te leren, afgestemd op de patiënt en risicoarm. De oligotherapie is geschikt voor de behandeling van véél acute en chronische aandoeningen.

 

De oorzaak van ziekte wordt door verschillende therapievormen op een totaal andere manier benaderd. De oorzaken worden gezocht bij een disbalans tussen lichaam en geest tot aan pathologische celafwijkingen.

 

"Oligotherapie heeft een eigen visie op wat gezien wordt als oorzaak van ziekte en de behandeling ervan. De meeste therapieën gaan namelijk uit van zichtbare of te diagnosticeren afwijkingen aan de organen, maar volgens Dokter Ménétrier ligt de werkelijke oorzaak van een aandoening véél verder terug in de tijd. Elke aandoening is te herleiden tot een verstoring van de enzym-oligoreacties in het lichaam. Het op de juiste manier herstellen van deze reacties zorgt voor preventie van ziekte of het genezen ervan".

 

 

Micro- en Macro elementen

   

Het menselijk lichaam bestaat uit de opbouwelementen (eiwitten, koolhydraten, vetten) en de functionele elementen. De opbouwelementen, ook Macro-elementen genoemd, zijn de bouwstenen en de energieleveranciers van het lichaam. Uit deze elementen bestaat onze lichaamsstructuur, zoals de huid en de spieren. De lichaamsmassa bestaat voor 99,8% uit opbouwelementen. Daarnaast zijn er nog de functionele elementen, ook Micro-elementen genoemd, die beweging in ons lichaam brengen. Functionele elementen sturen en regelen de stofwisselingsprocessen. Ze vormen hoeveelheidshalve de kleinste groep elementen van het lichaam, in werkelijkheid kunnen de meeste lichaamsfuncties zonder hen niet plaatsvinden. 

 

De functionele elementen: 

 • Sporenelementen
 • Mineralen
 • Vitaminen

 

De functionele elementen vormen 0,2% van het totale lichaamsgewicht. Dit is een extreem kleine groep. Van deze minigroep is ijzer (belangrijk voor hemoglobine en zuurstoftransport) met een aandeel van 70% het hoogst vertegenwoordigd. Wat verder overblijft, is een uitzonderlijk kleine hoeveelheid aan functionele elementen. Bestudeert men deze minigroep eens beter, dan zal men zich verbazen over de hoeveelheid verschillende functionele elementen die in het lichaam rondzwerven. Alleen in de groep van de sporenelementen bevinden zich al 39 verschillende soortgenoten. Het begrip sporenelementen is eigenlijk heel logisch te verklaren. Deze stoffen komen in zeer kleine hoeveelheden (sporen) voor, zo klein dat enkele sporenelementen in het nabije verleden nog helemaal niet in het menselijk lichaam aangetoond konden worden. Pas met zeer moderne, nauwkeurige meetmethoden is het mogelijk geworden deze sporenelementen aan te wijzen. Enkele zijn giftig en schadelijk, bv. kwikzilver, lood, cadmium. Echter de meeste sporenelementen zijn essentieel, d.w.z. onontbeerlijk voor onze gezondheid. In de stofwisseling vervullen ze belangrijke taken. Ze sturen bijv. de groei, het libido, de hormonen, de enzymen enz.. Lang werd de betekenis van de sporenelementen onderschat. Vandaag weten we, dat alleen door het doelgericht inzetten van sporenelementen aandoeningen verhindert, verlicht en voor een deel ook genezen kunnen worden. Het mondslijmvlies is in staat de sporenelementen direct op te nemen en in het lichaam te transporteren. Zo wordt de lange en moeilijke weg via de maag en de darmen vermeden en het lichaam beschikt zeer snel over de dringend benodigde sporenelementen. Op deze manier kan men het reactievermogen van het lichaam snel verbeteren. Enzymen worden gestimuleerd, stofwisselingsprocessen krijgen weer hun natuurlijk verloop.

 

 

 

De belangrijkste oligo-elementen en hun werking 

 • Calcium (Ca): botvorming, bloedstolling, infectieremmend
 • Fluor (F): regulatie calciumhuishouding
 • Fosfor (P): regulatie calciumhuishouding, ontkrampend, bevordert de bloedsomloop & doet de bloeddruk dalen
 • Goud (Au): Versterkend bij Hartaandoeningen, benauwdheid, pijn, hartvergroting, aorta en bloedvaten, sclerose in plakken en reuma
 • IJzer (Fe): bevordering bloedopbouw, belangrijke functie bij hemoglobine en celademhaling
 • Jodium (J): regulatie schildklierfunctie (hypo en hyperthyroidie)
 • Kalium (K): regulatie bijnieren, urineafdrijvend
 • Kobalt (CO): regulatie van het sympathisch zenuwstelsel, vaatverwijdend, ontkrampend, bevordering bloedopbouw
 • Koper (CU): verhoging afweersysteem, infectie- en ontstekingsremmend, bestanddeel SOD, energiebesparend, bevordert de ijzeropname
 • Magnesium (Mg): verhoging afweersysteem, regulatie calciumhuishouding & zenuwstelsel, belangrijk voor meer dan 300 enzymatische processen
 • Mangaan (Mn): activering en regulatie enzymen, hormonen en proteïnen, verhoging afweersysteem, regulatie van de hypofyse- en geslachtsklierfuncties, regulatie van de assimilatie van fosfor en calcium, belangrijk voor de mitochondriën, bestanddeel SOD, regulatie allergieën
 • Selenium (Se): anti-oxydant (gluthation-peroxidase) vrije radicalen vanger
 • Zilver (Ag): analgetisch, verwijdert toxinen van bacteriën en schimmels
 • Zink (Zn): regulatie hormoonsysteem, bevordering wondgenezing, speelt een grote rol in talloze enzymatische processen, SOD
 • Zink-koper-jodium (Zn-CU-J): regulatie schildklierfunctie
 • Zink-kobalt (Zn-CO): regulatie van de pancreas en leverfuncties
 • Zwavel (S): desensibilisatie van allergische verschijnselen

 

Bron : RP  Vitamino

 

Deze oligo-elementen zijn vlot opneembaar in de mond en verpakt in glazen flessen.

Maak hier een afspraak voor aangepast advies in combinatie met selectie van ayurvedische olie

De Levensboom neemt geen claims aan omtrent het thema diagnose en genezing van cliënten. Waar het bij holistische therapieën in essentie om gaat is het zelfgenezend mechanisme van  de mens beklemtonen en de verantwoordelijkheid over ons lichaam als prioriteit benaderen. Er wordt steeds complementair behandeld, wat betekent dat de therapieën die u aangeboden worden de klassieke geneeskunde aanvullen. Bij chronische of andere ernstige aandoeningen

wordt er dus bij voorkeur samengewerkt met de huisarts of behandelend geneesheer.  Een goede verstandhouding helpt een therapieplan te bekrachtigen.